Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Zmiana wysokości opłaty za wywóz ścieków

(23.07.2021 r.)

Informujemy, że od 1 sierpnia br. obowiązywać będzie nowa cena za usługę wywozu nieczystości płynnych. Cena jednego przejazdu wozu asenizacyjnego na terenie Gminy Przeciszów od tego dnia wynosić będzie 101,22 zł netto.

Do ceny transportu należy doliczyć opłatę za każdy m3 odebranych ścieków zgodnie z taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Przeciszów. Do rachunku należy ponadto doliczyć podatek VAT w wysokości 8%.

Przykład: cena odbioru i wywozu 4 m3 ścieków wyniesie:

[101,22 zł + (7,21 zł x 4 m3 )] = 130,06 zł netto; 130,06 zł + 8% VAT = 140,47 zł brutto

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...