Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Wywóz nieczystości płynnych

Cennik usług wywozu nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków świadczonych przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie (obowiązuje od 1.07.2024 r.)


Lp. Nazwa usługi Ilość Cena netto
[zł]
1
Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni ścieków.
1.1 Ilość odebranych ścieków
do 2 m3
190,00
1.2
Ilość odebranych ścieków
pow. 2 m3 do 4 m3
211,00
1.3 Ilość odebranych ścieków pow. 4 m3 do 6 m3
233,00
1.4 Ilość odebranych ścieków pow. 6 m3 do 8 m3 255,00


Uwagi ogólne dotyczące usług:
  1. Podane kwoty są cenami netto, do których zostanie doliczony podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
  2. Usługi przedstawione w niniejszym cenniku realizowane będą po uprzednim zabezpieczeniu potrzeb własnych Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie.
  3. Brak możliwości wykonania usługi z przyczyn leżących po stronie klienta skutkuje naliczeniem opłat za dojazd (łącznie z powrotem do siedziby tut. Zakładu).

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...