Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Taryfy obowiązujące od 8.12.2021 r.

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie informuje, że w dniu  8.12.2021 r. wchodzi  w życie taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków  (na okres 3 lat) na terenie gminy Przeciszów  zatwierdzona  decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Decyzja nr KR.RZT.70.369.2021 z dnia 9.11.2021 r.

Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące przez 3 lata na terenie Gminy Przeciszów

Wysokość cen i stawek opłat za usługę dostarczania wody:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto Jednostka miary
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

w okresie
od 13 do 24 miesiąca

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1

Odbiorcy rozliczani w okresie miesięcznym

cena za 1 m3 dostarczonej wody  4,89 4,92 4,94 zł/m3
opłata stała abonamentowa w rozliczeniu o wskazania wodomierza głównego 9,98
9,98
9,98
zł/odb./m-c
2

Grupa 2

Odbiorcy rozliczani w okresie dwumiesięcznym

cena za 1 m3 dostarczonej wody  4,89 4,92 4,94 zł/m3
opłata stała abonamentowa w rozliczeniu o wskazania wodomierza głównego 5,85
5,85
5,85
zł/odb./m-c

Wysokość cen i stawek opłat za usługę odprowadzania ścieków:

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka netto Jednostka miary
w okresie
od 1 do 12 miesiąca

w okresie
od 13 do 24 miesiąca

w okresie
od 25 do 36 miesiąca
1

Grupa 1

Wszyscy odbiorcy

cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków 7,83 7,90
7,93 zł/m3

Stawka podatku od towarów i usług stosowana dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i/lub zbiorowego odprowadzania ścieków wynosi 8%.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...