Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

Oferta na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (do 31.12.2021 r.)

Oferta GZWiK dla mieszkańców Gminy Przeciszów na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych


Lp. Rodzaj usługi Jednostka miary Cena netto
[zł]
1 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV śr. 160mm (wykop ręczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 215,00
2 Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV śr. 160mm (wykop mechaniczny) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 105,00
3 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego z rur PCV śr. 160mm (bez wykopu) - cena zawiera koszty odtworzenia terenu do stanu pierwotnego (teren zielony)* 1 mb 70,00
4 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego śr. 425mm wraz z pokrywą do obciążenia 1,5 t (wraz z montażem) 1 szt. 650,00
5 Typowa studnia rewizyjna z tworzywa sztucznego śr. 425mm wraz z pokrywą do obciążenia 12,5 t (wraz z montażem) 1 szt. 700,00
6 Wejście do budynku (przebicie przez ścianę) 1 szt. 200,00
7
Włączenie do studni z tworzywa sztucznego śr. 425mm (wkładka in-situ z uszczelką) 1 szt. 70,00
8
Wykonanie kaskady (ze względu na konieczność zmniejszenia spadku przyłącza kanalizacyjnego) 1 szt. 70,00
9
Rura ochronna

cena zależna od rodzaju materiału oraz średnicy

* - cena nie zawiera kosztów odtworzenia terenu do stanu pierwotnego na terenach innych aniżeli zielone, polegającego np. na odbudowie kostki brukowej. Cena takiego odtworzenia uzależniona będzie od stopnia zagospodarowania terenu przedmiotowej nieruchomości.

Oferta obowiązuje dla przyłączy o zagłębieniu do 2,0 m.

Do podanej ceny należy dodać podatek VAT (8%).

Oferta jest ważna do 31.12.2021 r.

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...