Wersja standardowa Wersja z powiększonym kontrastem Wersja tekstowa
MENU...
Facebook

31.08.2022 r. - ostateczny termin podłączenia się do sieci kanalizacyjnej

(30.06.2022 r.)

31 sierpnia br., to ostateczny termin  podłączenia się do sieci kanalizacyjnej wybudowanej w ramach projektu "Budowy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszów - etap V".

Przypominamy, że Gmina Przeciszów stworzyła warunki i możliwość kolejnym mieszkańcom podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, budując i oddając do użytkowania nowe odcinki gminnej kanalizacji sanitarnej. Inwestycja kosztowała prawie 14 mln zł i  miała na celu poprawę środowiska w którym żyjemy, a także bardzo dużej oszczędności dla właścicieli posesji opróżniających szczelne szamba.

W związku z powyższym apelujemy do właścicieli nieruchomości, w obrębie których została wybudowana kanalizacja sanitarna w ramach w/w projektu, o niezwłoczne podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej. Przypominamy o wyznaczonym terminie tj. do 31.08.2022 r.
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia jej do istniejącej kanalizacji sanitarnej.

Pamiętajmy, że prawidłowe użytkowanie szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe jest najdroższą formą zagospodarowywania wytwarzanych ścieków.

Wybór firmy wykonującej przyłącze do sieci kanalizacyjnej jest decyzją indywidualną właściciela posesji/inwestora. GZWiK w Przeciszowie również świadczy takie usługi. Przypominamy, że budowę przyłącza można wykonać we własnym zakresie pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy, z zachowaniem wymagań Administratora sieci kanalizacji sanitarnej (GZWiK w Przeciszowie) oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego. Procedura związana z podłączeniem do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej jest dostępna na naszej stronie internetowej: https://www.gzwik.przeciszow.pl/Podlaczenie-do-sieci-kanalizacji-sanitarnej--105.html.

O planowanym terminie rozpoczęcia budowy przyłącza należy powiadomić GZWiK w Przeciszowie, na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem robót. Wykonane i niezasypane przyłącze należy zgłosić do odbioru w tut. Zakładzie. Włączenie do sieci wykonuje wyłącznie GZWiK w Przeciszowie.

Informacje w sprawie prawidłowego wykonania przyłącza do kanalizacji sanitarnej można uzyskać w siedzibie GZWiK w Przeciszowie, przy ul. Długiej 166 w Przeciszowie. Zachęcamy do kontaktu osobistego lub pod numerem telefonu: 33 841-32-27.

Pamiętajmy, że to właśnie my kształtujemy środowisko w którym żyjemy. Dbajmy o to aby nam i naszym bliskim żyło się coraz lepiej!

Kontakt...

Gminny Zakład Wodociągów
i Kanalizacji w Przeciszowie

ul. Długa 166
32-641 Przeciszów

Informacje:
tel. 33 841-32-27
tel./fax 33 841-36-49
e-mail: gzwik@gzwik.przeciszow.pl

Napisz do nas...