OGŁOSZENIA

17.10.2016 r. - Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy.

Więcej ...


14.09.2016 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza zamówienie (zapytanie o cenę) na wykonanie usługi przewiertów sterowanych w ramach awaryjnych i eksploatacyjnych wymian sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów.

Więcej ...


2.12.2015 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nowe taryfy dotyczące wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XI/78/15 oraz Uchwałą Nr XI/79/15 z dnia 19 listopada 2015 r.

Więcej ...

 

KRÓTKO O NAS ...

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków, a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną tj.:

  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • montaż węzłów wodomierzowych,
  • zabudowa i plombowanie wodomierzy,
  • usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników na nieczystości ciekłe.

Stacja Uzdatniania Wody - telefon całodobowy:
33 841-32-27

Copyright © 2010-2013 GZWiK w Przeciszowie