OGŁOSZENIA

22.06.2017 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie unieważnia postępowanie w sprawie zapytania ofertowego na "dostawę materiałów na wymianę sieci wodociągowej - ul. Topolowa w Przeciszowie z powodów formalnych - art. 93, pkt.1, poz. 7 - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający nie przesłał kompletu dokumentów związanych z zapytaniem ofertowym.


19.06.2017 r. - W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na "wykonanie usługi przewiertów sterowanych na terenie Gminy Przeciszów o łącznej długości 1302,02 mb", GZWiK w Przeciszowie informuje, że został wybrany Wykonawca: Firma Handlowo-Usługowa Anna Słabik, Pruszcz, ul. Bagieniecka 5, 89-520 Gostycyn, z którym zostanie podpisana umowa.


7.06.2017 r. - Gmina Przeciszów (w imieniu której działa Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie) ogłasza zamówienie (zapytanie o cenę) na wykonanie usługi przewiertów sterowanych na terenie Gminy Przeciszów o łącznej długości 1302,02 mb.

Więcej ...


6.12.2016 r. - Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza wynik naboru na stanowisko pracy: Główny Księgowy.

Więcej ...


16.11.2016 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nowe taryfy dotyczące wysokości cen i stawek za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki, które zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy w Przeciszowie Nr XXII/130/16 oraz Uchwałą Nr XXII/131/16 z dnia 9 listopada 2016 r.

Więcej ...


16.11.2016 r. - Kierownik Gminnego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza nabór na stanowisko pracy: Główny Księgowy.

Więcej ...


W związku z przeprowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "wykonanie usługi przewiertów sterowanych w ramach awaryjnych i eksploatacyjnych wymian sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów", GZWiK w Przeciszowie informuje, że został wybrany Wykonawca: Zakład Usługowy Instalacje Wod-Kan. C.O. i Gaz Rułka Krzysztof, Stryszów 48, 34-146 Stryszów, z którym została podpisana umowa w dniu 17.10.2016 r.


14.09.2016 r. - Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie ogłasza zamówienie (zapytanie o cenę) na wykonanie usługi przewiertów sterowanych w ramach awaryjnych i eksploatacyjnych wymian sieci wodociągowej na terenie Gminy Przeciszów.

Więcej ...

 

KRÓTKO O NAS ...

Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Przeciszowie działa na terenie Gminy Przeciszów. Zajmuje się dostarczaniem wody oraz odbiorem ścieków, a także świadczy inne usługi związane z branżą wodno-kanalizacyjną tj.:

  • budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,
  • montaż węzłów wodomierzowych,
  • zabudowa i plombowanie wodomierzy,
  • usuwanie awarii na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,
  • wywóz nieczystości ciekłych ze zbiorników na nieczystości ciekłe.

Stacja Uzdatniania Wody - telefon całodobowy:
33 841-32-27

Copyright © 2010-2013 GZWiK w Przeciszowie